Informaţii pentru participanţii la sondaj

Scopul şi problemele cercetării

ENTRA este un proiect de cercetare realizat în colaborare cu universităţile Bamberg, Göttingen şi Konstanz. Proiectul este susţinut de către Fundaţia germană pentru cercetare (DFG).

În cadrul acestuia sunt urmărite probleme actuale referitoare la procesul de migrare şi la integrare. Scopul sondajului este de a strânge informaţii despre persoanele care au imigrat recent şi de a afla astfel mai multe despre nevoile şi condiţiile lor de trai în primele luni şi respectiv în primii ani după imigrare. În acest sens sunt urmărite următoarele aspecte:

Ce grupe de persoane vin în Germania şi care sunt motivele lor personale pentru aceasta?

Ce ţeluri urmăresc persoanele care au imigrat recent în Germania? Sunt aceste ţeluri atinse?

Ce factori sunt importanţi pentru reuşita integrării?

Informaţii referitoare la sondaj şi date de contact

Cum aţi fost ales/ aleasă?

Pentru acest proiect au fost extrase date din registrele de evidenţă a populaţiei. Acest lucru este permis universităţilor în scopul realizării unor cercetări ştiinţifice. Din aceste date sunt alese aleatoriu o serie de persoane şi apoi invitate să participe la sondaj. Bineînţeles, participarea nu este obligatorie.

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră?

După realizarea sondajului, adresele vor fi şterse. Răspunsurile la întrebări vor fi analizate în scop ştiinţific.

Cum ne puteţi contacta?

Dacă aveţi întrebări, aşteptăm mesajele dumneavoastră. Ne puteţi scrie pe adresa de e-mail entra@uni-konstanz.de.

Universität Konstanz

Fachbereich Geschichte und Soziologie

Professur für Mikrosoziologie

Fach 32

78457 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 88-2671

E-Mail:entra@uni-konstanz.de