Informacje dla uczestników badania

 

Cele i zagadnienia naukowe

 

ENTRA jest projektem naukowym prowadzonym przez Uniwersytety w Bamberg, w Getyndze i w Konstancji. Projekt wspiera Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG).

 

Przedmiotem badań będą procesy migracyjne i integracja. Przygotowana przez nas ankieta ma na celu zebranie informacji o nowo przybyłych imigrantach. Chcemy również dowiedzieć się więcej o ich warunkach życia i potrzebach w pierwszych miesiącach i latach po osiedleniu się w Niemczech. Będziemy próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

 

Jakie osoby i z jakich powodów przybywają do Niemiec?

Jakie plany mają osoby nowo przybyłe do Niemiec i czy udaje im się je zrealizować?

Jakie czynniki mają wpływ na udaną integrację?

 

Informacje dotyczące ankiety i dane kontaktowe

 

W jaki sposób zdobyliśmy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane otrzymaliśmy z ewidencji ludności. Uniwersytety mają dostęp do takich informacji w celach naukowych. Osoby zapraszane do udziału w badaniu są wybierane losowo. Naturalnie udział w badaniu jest dobrowolny.

 

Co stanie się z Pani/Pana danymi?

Po zakończeniu badania wszystkie adresy zostaną usunięte. Odpowiedzi udzielone w ankiecie będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

 

Jak może się Pani/Pan z nami skontaktować?

Jeśli ma Pani/Pan pytania, chętnie udzielimy odpowiedzi. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres mailowy entra@uni-konstanz.de.

Universität Konstanz

Fachbereich Geschichte und Soziologie

Professur für Mikrosoziologie

Fach 32

78457 Konstanz

Tel.: +49 (0)7531 88-2671

E-Mail:entra@uni-konstanz.de